MyCADtools: Font Converter

MyCADtools: Font Converter

Συνοπτικά

Το Font Converter σάς επιτρέπει να μετατρέψετε όλες τις σημειώσεις ενός σχεδίου από μια συγκεκριμένη γραμματοσειρά σε μια άλλη της επιλογής σας, διατηρώντας το μέγεθος και το στυλ κάθε γραμματοσειράς.

Κύρια χαρακτηριστικά του Font Converter MyCADtools:

  • Αλλαγή όλων των γραμματοσειρών των σημειώσεων σας με ένα κλικ
  • Διατήρηση μεγέθους και στυλ γραμματοσειρών
  • Δεν χρειάζεται να επιλέξετε σχόλια

Κύριες διαφορές του Font Converter με το SOLIDWORKS:

Κύριες διαφορές του Font Converter με το SOLIDWORKS

Κύριες διαφορές του Font Converter με το SOLIDWORKS

Τυποποιήστε τα έγγραφά σας πιο εύκολα

Όταν λαμβάνετε σχέδια DXF ή DWG από ένα άλλο λογισμικό ή όταν κάνετε ανάκτηση των σχεδίων σας από προμηθευτές ή υπεργολάβους, η γραμματοσειρά των σχολίων συνήθως δεν είναι αυτή που χρησιμοποιείτε στα δικά σας σχέδια.

Με αυτό το εργαλείο μπορείτε να εξοικονομήσετε χρόνο και με ένα απλό κλικ, να αντικαταστήσετε μια γραμματοσειρά με μια άλλη της επιλογή σας, σε όλα τα σχόλια του σχεδίου σας.