Συνοπτικά

Το Create Points χρησιμοποιείται για αυτόματη δημιουργία σημείων κατά μήκος συνεχόμενων καμπυλών ή σε παρακείμενες επιφάνειες. Αυτό το βοηθητικό πρόγραμμα λειτουργεί σε περιβάλλον “part” και προσφέρει δυνατότητα εξαγωγής των παραγόμενων σημείων σε κείμενο ή αρχείο Excel.

Κύρια χαρακτηριστικά του Create Points myCADtools:

  • Δημιουργία σημείων 2D ή 3D κατά μήκος συνεχόμενων καμπύλων
  • Ρύθμιση παραμέτρων διαστήματος μεταξύ σημείων
  • Καθορισμός διάστασης αρχής και τέλους κατά μήκος της καμπύλης
  • Δημιουργία κατανεμημένων σημείων σύμφωνα με ισοπαραμετρικές επιφάνειες
  • Δημιουργία κατανεμημένων σημείων σύμφωνα με ένα πλέγμα που προβάλλεται σε επιφάνειες
  • Αυτόματος υπολογισμός του μέγιστου αριθμού των σημείων σύμφωνα με το βήμα
  • Εξαγωγή συντεταγμένων σημείων σε ένα αρχείο κειμένου ή Excel

Κύριες διαφορές του Create Points με το SOLIDWORKS:

Διαφορές Create Points με το SOLIDWORKS

Διαφορές Create Points με το SOLIDWORKS

Δημιουργία σημείων σε καμπύλες και επιφάνειες

Το SOLIDWORKS δεν προσφέρει λύση για την αυτόματη δημιουργία 2D ή 3D σημείων σχεδίου σε μια σειρά καμπυλών ή επιφανειών. Το Create Points αυτόματα και γρήγορα δημιουργεί σημεία σε καμπύλες ή σε επιφάνειες. Τα σημεία αυτά μπορούν στη συνέχεια να επαναχρησιμοποιηθούν στην δημιουργία νέων καμπυλών και νέων επιφανειών, στην βελτίωση και απλοποίηση των υφιστάμενων γεωμετρικών στοιχείων, ή την εξαγωγή συντεταγμένων σε άλλες εφαρμογές.