Συνοπτικά

Το εργαλείο Curve Data του myCADtools στο SOLIDWORKS σας επιτρέπει να δημιουργείτε εύκολα και γρήγορα 2D και 3D καμπύλες σε εξαρτήματα αλλά και συναρμολογήματα, απευθείας από ένα ή πολλά αρχεία σημείων είτε σε σφαιρικές (RθZ) είτε σε καρτεσιανές (XYZ)  συντεταγμένες.

Κύρια χαρακτηριστικά του Curve Data myCADtools:

Ανάγνωση αρχείων συντεταγμένων σε μορφή κειμένου ή Excel

Διαχείριση Καρτεσιανών ή πολικών συντεταγμένων

Διαχείριση πολλαπλών καμπυλών
– Πολλαπλές καμπύλες ανά αρχείο
– Πολλαπλά αρχεία συντεταγμένων

Δημιουργία
– Σημείων
– καμπυλών 2D
– καμπυλών 3D

Διαχείριση διπλότυπων σημείων

Κύριες διαφορές του Curve Data με το SOLIDWORKS:

Διαφορές Curve Data με το SOLIDWORKS

Διαφορές Curve Data με το SOLIDWORKS

Χρειάζεται να διαβάσετε αρχεία συντεταγμένων;

Μειώστε το χρόνο σχεδίασης κατά δέκα φορές. Δεν χρειάζεται να κάνετε αποκοπή και αναδιαμόρφωση του αρχείου κειμένου, μετατροπή του αρχείου του Excel σε κείμενο, μετατροπή πολικών συντεταγμένων σε καρτεσιανές συντεταγμένες, αναζήτηση για διπλότυπες συντεταγμένες, προβολή των καμπύλων που προκύπτουν σε σχέδια 2D ή 3D.

Το Curve Data εκτελεί όλες αυτές τις συναρτήσεις για εσάς για μεγαλύτερη αποδοτικότητα και παραγωγικότητα.