Συνοπτικά

Το εργαλείο Unsew Body του myCADtools στο SOLIDWORKS σας προσφέρει ένα απλό και αποτελεσματικό περιβάλλον εργασίας για τον άμεσο διαχωρισμό επιφανειών σώματος.

"<yoastmark

Κύρια χαρακτηριστικά του Unsew Body myCADtools:

  • Διαχωρισμός κατά μήκος των ακρών ή επιλέγοντας faces
  • Αυτόματη Topology Recognition
  • Διαχωρισμός ενός σώματος σε πολλές επιφάνειες και faces
  • Ρύθμιση χρώματος της δημιουργημένης επιφάνειας σώματος
  • Δυνατότητα απομάκρυνσης του αποτελέσματος από το features history

Κύριες διαφορές του Unsew Body με το SOLIDWORKS:

Διαφορές με το SOLIDWORKS

Διαφορές με το SOLIDWORKS

Αποσυναρμολόγηση σωμάτων επιφανειών γρηγορά και εύκολα

Στο πλαίσιο των επιφανειακών εργασιών, το SOLIDWORKS δεν προσφέρει λύση στα “Unsew faces”. Είναι δυνατό να ενώσετε πολλές επιφάνειες αλλά το αντίστροφο δεν είναι δυνατό να γίνει με ευκολία. Είναι απαραίτητο να περάσετε από διάφορα δύσκολα χαρακτηριστικά και πολυάριθμους χειρισμούς και επιλογές.

Το Unsew Body προσφέρει στο χρήστη ένα απλό και γρήγορο περιβάλλον για την εκτέλεση όλων αυτών των λειτουργιών αυτόματα και με διαφάνεια.