Συνοπτικά

Το εργαλείο Drive Assembly του myCADtools SOLIDWORKS σας επιτρέπει να μεταβάλετε τις διαστάσεις ενός συναρμολογήματος (Assembly) για τον έλεγχο της κινηματικής των εξαρτημάτων του ή απλά για την τροποποίηση των διαστάσεων ενός εξαρτήματος ή σχεδίου.

Ελέγχοντας το εύρος τιμών μιας διάστασης, μπορείτε αυτόματα να υπολογίσετε άλλες εξαρτώμενες διαστάσεις, σημειακές τροχιές, όγκους, συγκρούσεις.

driveassembly

Drive Assembly myCADtools SOLIDWORKS

Κύρια χαρακτηριστικά του myCADtools Drive Assembly:

Επιλογή μιας ή περισσότερων διαστάσεων ελέγχου

  • Αρχική τιμή
  • Τελική τιμή
  • Υπολογιστικό βήμα

Δημιουργία πίνακα τιμών εξαρτώμενων διαστάσεων

  • Μορφή Excel ή Text
  • Δημιουργία καμπύλης διαδρομής
  • Υπολογισμός συγκρούσεων μεταξύ εξαρτημάτων σε κάθε βήμα
  • Δημιουργία ενδιάμεσων θέσεων για τα εξαρτήματα
  • Δημιουργία envelope για ένα σύνολο εξαρτημάτων

Κύριες διαφορές του Drive Assembly με το SOLIDWORKS:

"Κύριες

Αξιολογήστε διαφορετικές παραλλαγές των σχεδίων και βελτιώστε την ποιότητα των προϊόντων σας

Προσθέστε το εργαλείο Drive Assembly στο SOLIDWORKS Standard και θα είστε ικανοί να ελέγξετε την επίδραση μιας παραμέτρου στη συμπεριφορά του σχεδίου σας.

Θα είστε ικανοί να μελετήσετε διαφορετικές λύσεις και να επαληθεύσετε τις υποθέσεις σας τροποποιώντας κάθε τύπου διάσταση παρακολουθώντας ταυτόχρονα τις μεταβολές των αντίστοιχων εξαρτώμενων διαστάσεων.