Αναζήτηστε και επιλέξτε υλικό απο τις βιβλιοθήκες του SOLIDWORKS με τη χρήση φίλτρων ιδιοτήτων.

Select Material image

Select Material: MyCADtools

Ο σκοπός του βοηθητικού προγράμματος Select Material του myCADtools είναι να επιλέξει ένα υλικό από τις βιβλιοθήκες υλικού και να το εφαρμόσει στο ενεργό έγγραφο.

Χρησιμοποιώντας αυτό το βοηθητικό πρόγραμμα, μπορείτε εύκολα να βρείτε ένα υλικό μέσω φίλτρων στις ιδιότητες της βιβλιοθήκης. Κατά την εφαρμογή του υλικού, τα custom properties του υλικού μετατρέπονται αυτόματα σε custom properties του part.

Για να καταστεί δυνατή η τροποποίηση και η εξατομίκευση των υλικών, είναι απαραίτητο να αναπαραχθεί η βάση των υλικών SOLIDWORKS που εγκαθίστανται εξ ορισμού. Πράγματι, αυτή η βάση δεν είναι τροποποιήσιμη.

Κύρια χαρακτηριστικά του Select Material του MyCADtools:

➢ Εύκολη αναζήτηση στις βιβλιοθήκες υλικών του SOLIDWORKS

➢ Υλικά φίλτρων με βάση τα custom properties

➢ Εφαρμογή επιλεγμένου υλικού στο ενεργό έγγραφο

➢ Αυτόματη προσθήκη των custom properties του υλικού στο έγγραφο

MyCADtools Design: Select Material

Κύριες Διαφορές του myCADtools Select Material με το SOLIDWORKS

Αυξήστε την αποδοτικότητα και την ποιότητα της επιλογής των υλικών σας. 

Το SOLIDWORKS σάς επιτρέπει να δημιουργείτε, να τροποποιείτε και να εμπλουτίζετε τις βιβλιοθήκες των υλικών σας  ενσωματώνοντας την δική σας εξειδίκευσή στα custom properties.

Με τo Select Material, μπορείτε να βελτιστοποιήσετε την επιλογή του υλικού σας και να εμπλουτίσετε αυτόματα τα μοντέλα σας ενσωματώνοντας material data με τα custom properties.