Η AlfaSolid SolidWorks σας προσφέρει το εργαλείο BatchProperties του myCADtools

Μία από τις δυσκολίες που αντιμετωπίζει ο χρήστης SOLIDWORKS, είναι ότι χρειάζεται να ανοίγει μόνος του κάθε εξάρτημα ή συναρμολόγημα ξεχωριστά, προκειμένου να προσθέτει, να αφαιρεί ή να τροποποιεί τις ιδιότητές του.

Με το εργαλείο BatchProperties του myCADtools, σας δίνεται η δυνατότητα αυτόματης εφαρμογής ιδιοτήτων (properties) όπως το υλικό, τη μάζα, το όνομα, την ημερομηνία, ή την περιγραφή, σε ένα σύνολο αρχείων SOLIDWORKS. Με τον τρόπο αυτό, δεν υπάρχει λόγος να ανοίγετε ξεχωριστά τα αρχεία προκειμένου να κάνετε μαζικές τροποποιήσεις, κερδίζοντας έτσι πολύτιμο χρόνο.

Βασικά χαρακτηριστικά – Αυτοματοποιήσεις στο περιβάλλον SOLIDWORKS:

  • Μαζική προσθήκη, επεξεργασία, μετονομασία ή διαγραφή των ιδιοτήτων ενός αρχείου
  • Εισαγωγή των ιδιοτήτων ενός ήδη υπάρχοντος αρχείου SOLIDWORKS, χωρίς αυτές να χρειαστεί να δημιουργηθούν ξανά
  • Φίλτρα αναζήτησης για τύπους αρχείων και λεπτομερειών
  • Αντιγραφή ιδιοτήτων από τη μία παραλλαγή (configuration) ενός εξαρτήματος ή συναρμολογήματος στην άλλη
  • Δυνατότητα εισαγωγής και εξαγωγής των ιδιοτήτων των αντικειμένων σε EXCEL αρχεία

Όπως φαίνεται στην παρακάτω εικόνα, πρωταρχικός σκοπός είναι η εισαγωγή φακέλων ή αρχείων στο BatchProperties.

BatchProperties
Έπειτα γίνεται η επιλογή των ιδιοτήτων που θέλουμε να εισαχθούν στο αρχείο μας.

BatchProperties

Τέλος, όπως φαίνεται στην παρακάτω εικόνα, οι ιδιότητες που επιλέξαμε παραπάνω, έχουν εισαχθεί στο μοντέλο.

BatchProperties