Ημερίδα Παρουσίασης SolidWorks Simulation 2016 στην Αθήνα

Αγαπητοί φίλοι/φίλες,
Mε επιτυχία διεξήχθη και φέτος η ημερίδα που οργανώσαμε στις 24 Σεπτεμβρίου 2016 στην Αθήνα, στο ξενοδοχείο Ηλέκτρα Παλάς. Στην παρουσίαση παρευρέθηκαν συνολικά πάνω από 70 άτομα. Ανάμεσά τους παρακολούθησαν με μεγάλο ενδιαφέρον μηχανικοί από εταιρίες, ελεύθεροι επαγγελματίες, καθηγητές, αλλά και φοιτητές.
Η εναρκτήρια ομιλία της ημερίδας ξεκίνησε με το καλωσόρισμα από τον Διευθυντή της AlfaSolid, κ. Δημήτριο Μανώλη και ολοκληρώθηκε με μια σύντομη παρουσίαση από τον εμπορικό TSM της Dassault Systems SolidWorks Corporation.

Στη συνέχεια, πραγματοποιήθηκε η επίδειξη του SOLIDWORKS SIMULATION από τον κ. Αντώνη Αρμυριώτη (Application Engineer της AlfaSolid) και από τον τεχνικό υπεύθυνο (Euromed Technical) της Dassault Systmes SolidWorks Corporation). Παρουσιάστηκε ζωντανά η ανάλυση κατασκευής και αντοχή της στις καταπονήσεις με τη μέθοδο επίλυσης με πεπερασμένα στοιχεία (FEA). Έγινε αντιληπτή η δυνατότητα για αποτελεσματικές μελέτες προϊόντων καθώς και η βελτίωση και επιτάχυνση της Έρευνας και της Ανάπτυξης. Ο στόχος της παρουσίασης ήταν η ανάδειξη της σημασίας της ανταγωνιστικότητας στην αγορά, με τη μειώση του κόστους παραγωγής και την αύξηση της ποιότητας του τελικού προϊόντος.καλωσόρισμα από τον Διευθυντή της AlfaSolid, κ. Δημήτριο Μανώλη και ολοκληρώθηκε με μια σύντομη παρουσίαση από τον εμπορικό TSM της Dassault Systems SolidWorks Corporation.

Το δεύτερο μέρος της ημερίδας καλύφθηκε με την επίδειξη του SOLIDWORKS FLOW SIMULATION από τον κ. Αντώνη Αρμυριώτη και τον κ. Κυριάκο Ρώσση (Dr. Engineer in Flow Simulation). Πιο συγκεκριμένα, έγινε παρουσίαση της ρευστοδυναμικής ανάλυσης κατασκευής, μέσα από τη χρήση του SOLIDWORKS. Η συζήτηση γύρω από το συγκεκριμένο θέμα, ολοκληρώθηκε με τη συμμετοχή φοιτητών του ΕΜΠ, οι οποίοι ανέδειξαν εργασίες τους πάνω στο SOLIDWORKS FLOW SIMULATION (Case studies). Άκρως σημαντική ήταν και η παρουσίαση του καθηγητή του ΕΜΠ, κ. Χρήστου Τζιβανίδη, σχετικά με το SOLIDWORKS FLOW SIMULATION στην αγορά AEC.
•Η ημερίδα ολοκληρώθηκε με ανοιχτή συζήτηση με τους χρήστες SOLIDWORKS στην Ελλάδα, τους ακαδημαϊκούς, την ομάδα AlfaSolid και την Dassault Systems SolidWorks Corporation.

Στην AlfaSolid, έχουμε κοινή πεποίθηση, ότι η ανάπτυξη της βιομηχανίας και η επιστροφή της χώρας μας στην πρόοδο, περνούν μέσα από τη συνεργασία, πολύ περισσότερο μεταξύ των ίδιων των βιομηχανιών. Κοινός παρονομαστής είναι το SOLIDWORKS, αλλά φυσικά και η όρεξη για εργασία και καινοτομία. Εμείς στην AlfaSolid, θα συνεχίσουμε να είμαστε αρωγός σε αυτή την προσπάθεια.