ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΕΙΣ SOLIDWORKS

Ιανουάριος

1. Εκπαίδευση SOLIDWORKS Essentials μέσω διαδικτύου

Πληροφορίες

Φεβρουάριος

1. Εκπαίδευση SOLIDWORKS Essentials μέσω διαδικτύου

Πληροφορίες

2. Εκπαίδευση SOLIDWORKS Assembly μέσω διαδικτύου

Πληροφορίες

Μάρτιος

1. Εκπαίδευση SOLIDWORKS Essentials μέσω διαδικτύου

Πληροφορίες

Απρίλιος

1. Εκπαίδευση SOLIDWORKS Sheet Metal μέσω διαδικτύου

Πληροφορίες

Μάιος

1. Εκπαίδευση SOLIDWORKS Essentials μέσω διαδικτύου

Πληροφορίες

2. Εκπαίδευση SOLIDWORKS Assembly μέσω διαδικτύου

Πληροφορίες

Ιούνιος

1. Εκπαίδευση SOLIDWORKS Essentials μέσω διαδικτύου

Πληροφορίες

Ιούλιος

1. Εκπαίδευση SOLIDWORKS Essentials μέσω διαδικτύου

Πληροφορίες

Αύγουστος

Σεπτέμβριος

1. Εκπαίδευση SOLIDWORKS Assembly Modeling μέσω διαδικτύου

Πληροφορίες

Οκτώβριος

1. Εκπαίδευση SOLIDWORKS Essentials μέσω διαδικτύου

Πληροφορίες

2. Εκπαίδευση SOLIDWORKS Sheet Metal μέσω διαδικτύου

Πληροφορίες

Νοέμβριος

1. Εκπαίδευση SOLIDWORKS Advanced Part Modeling μέσω διαδικτύου

Πληροφορίες

2. Εκπαίδευση SOLIDWORKS Essentials μέσω διαδικτύου

Πληροφορίες

Δεκέμβριος

1. Εκπαίδευση SOLIDWORKS Essentials μέσω διαδικτύου

Πληροφορίες (Αναμένονται)